biểu diễn - Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.

Biểu diễn ngoài trời

Giải pháp sản phẩm

Biểu diễn ngoài trời

Đối với các buổi biểu diễn ngoài trời Takstar chúng tôi cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh gồm có micro chuyên dụng,tủ ,loa hiệu suất , cho kết quả khuếch âm đa dạng phong phú thích hợp cho các hoạt động vừa và nhỏ.

Leave Message
Leave a message and we will come back to you shortly. Please provide as many details as possible along with your contact information.