【Takstar ST-101 Phụ kiện】Sản phẩm chi tiết - Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.

ST-101 Microphone Tripod

  • giá đỡ

• ST- 1  là giá đỡ micro 3 chân chuyên dụng có thể gấp lại được, kết cấu toàn bộ là kim loại.

Leave Message
Leave a message and we will come back to you shortly. Please provide as many details as possible along with your contact information.